utveckling

Allt eftersom åren har gått har vi vidareutvecklat våra intressen. Hans-Åke lär sig mer och mer om odling, miljö och klimatfrågor och jag, Gun-Britt, om att ta vara på det vi odlar och skildra miljön vi lever i i bilder genom att måla. 

Från traditionell odling till odling för biologisk mångfald 

När vi flyttade hit 1997 var trädgården och möjligheten till att odla som vi längtade efter. Vi använde en jordfräs för att bereda ett land för potatis och läste på hur man skulle få det att växa. NPK gödsel behövdes förstod vi då och det växte bra. Under åren har vi lärt oss att det leder till försämrad växtlighet eftersom också jorden behöver odlas, matas med kompost och få vara ifred. Se föreläsning om mikrolivet i jorden

Texter från tematräffar i vår trädgård 

Om Jordhälsa  

En frisk och bördig jord med ett rikt och varierat mikroliv skapas genom att tillföra organiskt material, täckodla, gröngödsling, använda kompost, samodla växter från olika växtfamiljer, gynna biologisk mångfald, samt omskapa gräsmattor till ängar och växtodling.


Inspirerad av ett besök på Åfallets skogsträdgård började Hans-Åke gräva upp gräsmattan nedanför huset och anlägga ett antal hügelbäddar för att odladmed skogen som förebild.  Se föreläsning om permakultur  

Vi har gradvis övergivit strävan efter en perfekt välstädad trädgård utan ogräs och rishögar och ser våra stenhögar, dammar, sandhögar, busksnår, stubbar som en tillgång. 

Morgondis i augusti

Måleri

Bor man såhär i naturen med utsikt över vatten blir man inspirerad och påverkad.
Jag, GB, gick en målarkurs, Målarakademin på Kyrkeruds folkhögskola för några år sedan för att se om måleri var något för mig.
Jag lärde mig mycket, fortsatte och fann ett sätt att uttrycka det vackra omkring mig.

Det blev också ett sätt att umgås med nära och kära och samtidigt lära. Se några exempel