1931 - 1959

År 1931 köpte Olof Wästlund Solvik på exekutiv auktion. Liksom Jonas Andersson skapade sig Wästlund en hög position i samhället. Han började som snickarlärling och slutade som byggmästare och företagsägare i Karlstad. I sin bok om sig själv, Släktforskning och minnesanteckningar (1954), beskriver han utförligt sitt ursprung och livsverk.

Solvik beskrivs som sommarställe och finns i bakgrunden i några av de familjefotografier som illustrerar boken