Jugendrummet

Vi lät takbården, som är original bestämma övriga färger i rummet. Egentligen skulle vi ha satt upp en tidsenlig tapet men vi nöjde oss med att måla de pappspända väggarna med äggoljetempera och därmed få en lugn bakgrund för de föremål vi ville njuta av och i (möbler som konst). Åtminstone till att börja med. Se förvandlingen