Ägare enligt lagfartsbok

Fastighetsspalt

Lägenheten Solvik nr 1 avsöndrad från 1:9. Avsöndringen fastställd den 9 december 1907. Lagfart å lägenheten första gången sökt den 4 juli 1895, § 120

Enligt lagfartsspalt

1864 Arvskifte 9 mars 1864 Maria Kristoffersson

  • 1865 Karlstad härjades den 2 juli av den mest förödande brand som hemsökt någon svensk stad.

  • 1869 Järnvägssträckan Kristinehamn - Karlstad, 40 km av nordvästra stambanan, öppnades 1 oktober

  • 1878 Den första telefonlinjen anlägges i Karlstad

  • 1882 De första elektriska lamporna tändas (dock endast tillfälligt i samband med kronprinsparets besök)

1889 Köpebref 3 januari 1889 Karl Nilsson och h h Maria Stina Eriksdotter

1894 Lagfarter den 21 december 1894 Maria Stina Eriksson, Leonard Karlsson, Alma Maria Karlsdotter, Karl Kristoffer Karlsson och Signe Natalia Karlsdotter

1895 Köpebref den 13 Maj 1895 Niels Christian Jensen. Läs mer Byggde troligen Solvik

1901 Köpebref den 2 Jan 1901 Levin Klein Läs mer L Klein var handlare i Karlstad och satt i stadsfullmäktige 1894-1904

  • 1903 Den första bilen demonstrerades i Karlstad

  • 1908 Elektriska gatlampor tändes

1909 Köpebref d 2 Juni 1909 Lagfart den 27 Juni 1911 B.Elof Andersson

1911 Köpekontrakt d. 14 Mars 1911 Charlotte Andersson (änka efter Jonas Andersson, Trossnäs) Läs mer

1910 Gåvobref d 20 maj 1911 Claes Sigvald Andersson och Lars Jonas Andersson läs mer

  • 1918 Spanska sjukan härjade i Karlstad

1919 Köpebrev d 23 April 1919 Erik Ståhlbom

1919 Köpebrev d 28 December 1919 Nils Edbäck o. h. h. Matilda Edbäck
N. Edbäck var bruksförvaltare och kom 1919-10-08 från Fryksände. I kyrkböckerna står att hans hustru hette Augusta Maria Marta och var född Heitmann i Greifswald Pommern?

1927 Köpebrev den 1 December 1927 Otto Teodor Lindahl

Byggmästare Lindahl flyttade 1932-06-28 till Ölme.

1931 Köpebrev den 22 april 1931 efter exekutiv auktion Olof Wästlund Byggmästare Wästlund satt i stadsfullmäktige 1913 - 1946.

  • Under andra världskriget var Solvik rekvirerat av militären, som eldade sönder kakelugnarna under de kalla vintrarna har Karin Rehnberg berättat

1957 Efter bouppteckning o arvsskifte 18 juli 1957 Elin Sofia Wästlund

1959 Köpebrev den 10 december 1959 Åke Rehnberg och dennes hustru Karin Ingegerd Rehnberg

1972 Köpebrev 1.9 1972 Bo Krister Elofsson

1992 Inger och Henry Widén

1997 Gun-Britt och Hans-Åke Scherp