Husmålning

Att måla ett stort gammalt hus är ett omfattande åtagande

Vi vill gärna göra så mycket som möjligt själva men att måla det stora huset bedömde vi vara för mycket för att vi skulle klara av. Vi behövde hjälp av någon som vill, kan och var intresserad av att göra ett omsorgsfullt arbete som ett gammalt värdefullt hus behöver.

Alltsedan vi flyttade in i huset 1997 har taket varit ett bekymmer. Det flagade. När vi nu 12 år senare kontaktade en takmålare hade vi inte en tanke på att byta färg förrän vi fick förslaget att måla det grönt.

En ny beslutsprocess bröt ut. Vi tittade på många vackra gröna tak men beslutade oss till slut för svart. Grönt i grönskan, hur blir det? Takplåten var av god kvalitet fick vi veta och skulle nog klara ytterligare ett par år, men det var inte vackert i det tillstånd det befanns sig.

Takmålning

Vattenblästring

Först skulle all gammal färg tas bort.

Noxyde

Efter att ha stämt av med SMHI kunde man börja måla med färgen Noxyde. Den skulle ge ett bra och hållbart skydd. Vissa delar målades för hand, andra sprutmålades två gånger. Men det fick inte regna innan den vattenbaserade färgen hade torkat.

Målning

Målningen av taket lyckades bra sånär som på en sida som inte hann torka innan ett oförutsett regn kom. Det var bara att göra om det....

Husmålning

Man behöver bestämma sig för färg och kulörer.Man behöver ha kontakt med någon som kan byta ut ruttet trä. Man behöver någon som kan sätta upp byggnadsställningar.

Vi hade turen att hitta Tappers måleri!

Vi hade aldrig föreställt oss hur många olika detaljer det fanns på huset. Och alla beslut som måste fattas när det nu skulle bli trefärgat. Men det var lätt och roligt att utfiorska detta tillsammans med Dietmar Tapper och hans kollega Kristian Bergkvist. De föreslog och målade och målade om ibland när vi tyckte att det inte blev bra...

Vi insåg omedelbart att vi aldrig hade klarat av målningen själva. Det krävs förutom kunskaper och handakraft uthållighet och goda medhjälpare.

Bergkvists måleri med Kristian och Carina jobbade sida vid sida på byggnadställningarna.