Huset

Följ med på en rundvandring runt huset. Om man kommer på vägen från Alsters station möter man husets västra sida. Huvudingången når man från norra sidan.

Planskiss