1919 - 1931

Vad som hände med Solvik under åren 1919 - 1931 vet vi inte. Ett antal ägarbyten har skett enl lagfartsboken och under tidsperioder som inte är närmare angivna lär Solvik ha varit uthyrt till lärarinnan i skolan i Alster och varit lunchservering.

Erik Ståhlbom köpte Solvik den 29 april 1919

och sålde det samma år (1919) till Nils Edbäck,

som i sin tur sålde 8 år senare den 1 december 1927 till Otto Teodor Lindahl.

N. Edbäck var bruksförvaltare och kom 1919 från Fryksände och var således 59 år när han köpte Solvik. I kyrkböckerna (se nedan) står att hans hustru hette Augusta Maria Marta och var född Heitmann i Greifswald Pommern men i lagfartsboken hette hans hustru Matilda?

Byggmästare Otto Teodor Lindahl var 54 år när han köpte Solvik i december år 1927. Solvik såldes på exekutiv auktion 1931 i samband med Krügerkraschen enligt Gösta Olsson. I kyrkböckerna står att han flyttade 1932-06-28 till Ölme.