Förr och nu

På 50-talet var Solvik ett paradis för barnen i omgivningarna. "Vi lekte kurrgömma och hade tusen ställen att gömma oss på" Den lille gossen på bilden är Bengt Myrin, sommargrannbarn. Den stora kronan på stubben med blommor i sitter nu ovanför ingången till Residenset inne i Karlstad

Nymålat 11 oktober 2009 Solvik som det ser ut idag. Vi återskapade trappan sommaren 2000. Vi gjorde den något högre än den ursprungligen var. Placeringen ca 1 meter från huset stämmer däremot, då vi hittade två av fundamenten som trappan stod på. När verandan glasades in vet vi inte och inte heller när fönsterkuporna togs bort.