1895 - 1901

1895 köpte Niels Chr Jensen "lägenheten". Solvik nr 1 nämns. Troligen var Jensen i första hand intresserad av skogen i egenskap av sågverksägare. Av vilken anledning skulle han ha byggt ett sommarhus av Solviks storlek när han hade en herrgård på Orrholmen? Men han tänkte nog att familjen skulle bo där. I annonsen står det "... till gården hörer en mindre ateljerbyggnad". Hans hustru Augusta var konstnär och önskade sig säkert en ateljé och huset beskrivs vara ovanligt naturskönt beläget. Troligen har hon haft inflytande i inredningen och färgsättningen av huset, något som vi upptäckte vid renoveringen av rummet med burspråk.

Men sommaren 1899 annonserade han i Nya Wermlandstidningen Villa o. Orangeri till salu. I annonsen står att huset "är mycket solidt byggd för fyra år sedan" dvs 1895. I maj 1897 annonserade Jensen efter en stark 15 à 16 års pojke för plats vid villan Solvik.

I Brandstodsbolagsförteckningar för Östra Fågelvik som området tillhörde då hittade vi året då brandförsäkring tecknades av den som står som ägare enligt lagfartsboken från år 1895. År 1898 tecknade N Chr Jensen en försäkring på fastigheten som kallas Solvik för värdet 33 250 kr, vilket är mycket omräknat i dagens penningvärde. Huset bör ha stått färdigt då. Det kan finnas flera uppgifter om vi har tur nog att de finns bevarade.

Han beskrivs visserligen som en man som "älskade att briljera med dyra möbler, fint porslin och dyrbara tavlor", han byggde ett "träslott" på Bergholmen som familjen inte ville bo i och han ägde flera herrgårdar tidvis. Ett annat skäl kan vara att det var modernt. "Den ökade mekaniseringen av träindustrin ökade kapaciteten kraftigt och att bygga sommarhus vid vatten blev ett mode bland det övre borgarskiktet i städerna." (Sommarnöjen vid vattnet. Phil Atmer A-K 2001) Jensen hade det gott ställt och gott om virke.

Orrholmens herrgård

Det finns vissa detaljer på bilden nedan som liknar de som finns på Solvik: de välvda bågarna och burspråken. Med de ursprungliga snickeridetaljerna är likheten med ett träslott påfallande.