Minnen

Gösta Olsson, svärson till ägarna åren 1931 och 1959 och sommargranne för några år sedan, skrev ner följande berättelse år 1996:

Nils Christian Jensen föddes 1861 och var son till en stor trägrosshandlare i Danmark och i slutet av 1800-talet kom han till Orrholmens sågverk och blev då förtjust i ägarens dotter. De gifte sig (1883) och i början av 1900-talet byggde de Solvik1). År 1902 köpte han Gustavsvik i Kristinehamn. År 1901 köpte han Orrholmens sågverk och hade då 385 personer anställda.

Jensen planerade att bygga en massafabrik på Jäverön och då var Solvik en bra plats för bostad, då det låg mellan Karlstad och Herrön. 1905 blev Jensen dansk konsul för Värmland.

1909 köpte Charlotte Andersson, änka efter Jonas Andersson, Trossnäs, Solvik av N Chr Jensen2). Jonas Andersson var Värmlands största jordägare. Han dog 1898 men änkan bodde kvar på Trossnäs gård till 1909. Jonas Andersson byggde bland annat "Sockerslottet". Charlotta Andersson dog 16 september 1911 och var farmor till Claes Stenhök, som var på besök hos oss 23-25 september 1996.

Claes berättade att hans far, Elof Andersson, född 1881 på Varpnäs, blev civiljägmästare och vidges år 1907 med Sigrid Karlström. Han följde med sin mor till Solvik och bodde med sin familj i huset söder om järnvägen. Här föddes sonen Claes 1908. Den unga familjen skötte Solvik åt modern med allt arbete med fastigheten, parken och köksträdgården. Claes berättar att i parken fanns två flaggstänger. Förra ägaren var dansk och hans hustru svenska, så att båda fick sina nationaliteter firade.

Öster om järnvägen fanns ett stort hönshus och norr om detta ett stort utedass med plats för många personer. I parken och nedanför järnvägen fanns ej några träd, varför det var fri utsikt ut över vattnet från Jäverön i öster till inloppet till Karlstad i väster.

Claes far hade förbrukat sin stora förmögenhet genom att bl a teckna borgen för Stora Kopparberg, som var på obestånd. Farmodern önskade att den unga familjen skulle äga Solvik efter henne. Hon skrev över Solvik på sonsonen Claes, som blev ägare från 1910, 2 år gammal. Den unga familjen bodde kvar på Solvik till 1918 då fadern fick anställning som jägmästare i Norrland. Claes berättar även att farmor Charlotte tog hästar och landå med från Trossnäs, som hon använde vid sina besök i Karlstad.

Gösta Olsson

1) N Chr Jensen köpte marken 13/5 1895, tecknade brandförsäkring 26/4 1898 och sålde Solvik 2/1 1901 till Levin Klein, som tecknade brandförsäkring 3/1 1901. Huset bör sannolikt stått klart våren 1898.

2) Detta kan alltså inte stämma.

På 50-talet var Solvik ett paradis för barnen i omgivningarna. "Vi lekte kurrgömma och hade tusen ställen att gömma oss på" Den lille gossen på bilden är Bengt Myrin, sommargrannbarn. Den stora kronan på stubben med blommor i sitter nu ovanför ingången till Residenset inne i Karlstad.

På ett familjekort från våra grannar Margit och Gösta Olssons såg vi att den ursprungliga trappan var en dubbeltrappa. Vad vi inte såg först var att det bestod av tre trappor som sänkte höjden på de två synliga trapporna. Det var Margit som berättade att de brukade sitta på trappstegen som gick ut från verandan och titta ut mot sjön.