Vattnet i trädgården

Damm för njutning

En het sommardag satt vi och funderade på vad som ger svalka mer än skugga. Ljudet av vatten! Det fanns lite höjdskillnad där vi hade uteplatsen så där kunde vi skapa en lite fors, så vi grävde en grop, fodrade den med dammduk och satte in en pump.

Stora dammen

Stora dammen började vi renovera 1998. Vattnet stannade inte kvar. Vi rensade, lyfte upp alla växter och la i ny modern dammduk av gummi/plast. Daniel hjälpte till och gjorde ett jättejobb när Hans-Åke och jag var i Prag på min (GB:s) femtioårsresa.Regnvattendammarna

När vi började tänka mer ur ett permakulturperspektiv, anlade Hans-Åke två dammar nedanför huset för att ta tillvara på regnvattnet från taket. Se på bloggen hur vi gjorde

Bäcken

Om våren: fågelkvitter, porlande vatten och spirande grönska

Stenblocksdammen

Dammen vid Lilla huset gjorde vi när vi gjorde i ordning bråtesplatsen efter renoveringen av huset. En naturlig sänka gav idéen att inte fylla ut utan gräva ut. Vi byggde ett stenparti av stenblocken som hade grävts upp när vi la i infiltrationsbäddar och med en liten damm klädd med dammduk nedanför blev det en fors. Med spett och domkraft lyckades vi två få blocken vågräta.

Bergsdammen

När vi tog fram berget bakom syrener och jordvallar såg möjligheten att skapa ett vattenfall. Vi grävde ur och byggde upp och fyllde igen sprickorna med cement för att botten inte skulle bli så känslig. Det fungerade första sommaren. Andra sommaren la vi i mer tätning. Det var ingen bra idé i längden dock. Det visade sig att det var omöjligt att få det tätt. Bergsdammen läcker och vi måste lösa det på annat sätt.

Grodpoolen

En lite turkos plastdamm låg längst ner i trädgården när vi flyttade in. Det hade en tidigare ägare odlat mygglarver i sägs det. Numera är den inspirerad av Ulf Nordfjälls Linnéträdgård och har en kant av björnmossa och jätteprästkragar omgiven av rullsten. En kontemplativ plats under skuggan av ett äppelträd.