Stora köksträdgården

I januari 2014 började Hans-Åke ringa in 400 kvm av tomten mellan Lilla huset och granhäcken både för att utöka odlingarna och för att försöka dränera den sanka marken där det växte vass bland äppelträden. Han beställde stolpar, armeringsmattor, lecablock och virke till ett trädgårdsskjul och satte igång i snön.

Trädgårdskjulet

En plats för alla redskap och odlingsverktygen är en underlättande lyx i en stor trädgård. Men det var inte lättvunnet! I gyttja och snö röjde Hans-Åke plats för det bland all bråte och började bygga...

Odlingssängarna

Av lecablock byggde vi upp landen för grönsakerna. Vi fyllde dem med allt vi kunde hitta i trädgården av grenar och löv och skapade en sorts hügelbäddar - utan att veta att det var det. Och vad det växte!

Rabatterna

En plats att sitta och äta i trädgårdsrummet ville vi ha under äppelträden och en rabatt som markerade rummet. Vi flyttade dit alla rosor som nu fick vara ifred för rådjuren

Sex år senare var det dags för förändring. Ett hot mot odlingarna var den stora högen med Parkslide som visserligen bildade en vacker vägg men det fruktade ogräset började växa in i köksträdgården med sina pansarrötter. Vi inledde ett formligt krig mot djungeln av bambu som barnbarnen kallade den. Hela sommaren klippte vi av de uppstickande skotten efter att ha eldat upp all torrt och nervissnat som låg där. Det kändes hopplöst. Hur får man stopp på en växt med ett rotsystem som ligger flera meter under jord? Lösningen kom i september. Läs mer

Vi hade också

Augusti 2020 Vy från berget utanför Lilla huset.

Hösten 2020 Borttagna armeringsmattor och utbyggda lökrabatter. Vi har nu hägnat in hela tomten i stället och hoppas att inte rådjuren tar sig in.